Afvalverwijdering Rivierenland

Avri geeft invulling aan de afvalzorgplicht in de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Voor deze tien gemeenten verzorgen wij de inzameling en verwerking van alle huishoudelijke afvalstromen, ontwikkelen we het gemeentelijke afvalstoffenbeleid, handhaven we de afvalstoffenverordening en verzorgen wij de voorlichting over afval.

In opdracht van de gemeenten Buren, Neerijnen en Neder-Betuwe beheren wij de openbare ruimte in deze gemeenten.

‘Samen werken aan een schoon Rivierenland’ is ons bedrijfsmotto.

Avri verzorgt de afvalverwijdering van de Rode Kruis Bloesemtoch